Comarch Systemics Nokia Solutions and Networks
Ericpol Sp. z o.o. UBS Orange

Tematyka konferencji KSTiT 2015

Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki (KSTiT) od ponad trzydziestu lat stanowi okazję do spotkań środowisk naukowych i biznesowych, działających w obszarze nowoczesnej telekomunikacji i teleinformatyki. Celem KSTiT jest prezentacja prowadzonych prac naukowych i badawczo-rozwojowych w polskich i zagranicznych ośrodkach badawczych. Uczestnictwo w KSTiT jest także znakomitą okazją do nawiązywania kontaktów pomiędzy środowiskami naukowymi pracującymi w obszarze technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych. Tematem przewodnim konferencji jest:

"Bezpieczeństwo sieci telekomunikacyjnych i systemów teleinformatycznych"

Szczególnie istotne są następujące zagadnienia:

Organizatorzy KSTiT 2015 zapraszają do zgłaszania artykułów (w języku polskim lub angielskim) prezentujących nowatorskie rozwiązania, analizy, wyniki pomiarowe bądź symulacyjne, które dotychczas nie zostały opublikowane i nie znajdują się w fazie recenzji. Artykuły muszą być zgodne z szablonem dostępnym na stronie sympozjum.

Zgłoszone artykuły zostaną poddane recenzji minimum trzech niezależnych ekspertów. Wszystkie zaakceptowane artykuły zostaną opublikowane w czasopiśmie Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne. Planowane jest przyznanie nagród za najlepsze artykuły dla młodych autorów.