Comarch Systemics Nokia Solutions and Networks
Ericpol Sp. z o.o. UBS Orange

Informacje dla autorów

Organizatorzy KSTiT 2015 zapraszają do zgłaszania artykułów (w języku polskim lub angielskim) prezentujących nowatorskie rozwiązania, analizy, wyniki pomiarowe bądź symulacyjne, które dotychczas nie zostały opublikowane i nie znajdują się w fazie recenzji. Artykuły muszą być zgodne z szablonem dostępnym na stronie sympozjum.

Zgłoszone artykuły zostaną poddane recenzji minimum trzech niezależnych ekspertów. Wszystkie zaakceptowane artykuły zostaną opublikowane w czasopiśmie Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne. Planowane jest przyznanie nagród za najlepsze artykuły dla młodych autorów.

Obrady sympozjum odbywać się będą w języku polskim.

Sympozjum towarzyszyć będzie wystawa prac badawczych realizowanych przez zespoły krajowe, prototypów, a także sprzętu oferowanego przez firmy telekomunikacyjne i teleinformatyczne.

Zgłaszenie referatów

Artykuły należy zgłaszać wyłącznie w postaci elektronicznej za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi, zgodnie z informacją dostępną na stronie sympozjum.

Zalecane jest, aby objętość referatu nie przekraczała 10 stron. W referatach można umieszczać kolorowe ilustracje.

format 'PDF'
Wytyczne dotyczące formatowania referatu (PDF)


format 'Word'
Wytyczne dotyczące formatowania referatu (Word)


Warunkiem prezentacji i publikacji zakwalifikowanego artykułu jest rejestracja przynajmniej jednego jej autora.