Comarch Systemics Nokia Solutions and Networks
Ericpol Sp. z o.o. UBS Orange

Rejestracja

Zgłoszanie artykułów, przesyłanie prezentacji, przesyłanie oraz zapoznawanie się z recenzjami, a także rejestracja uczestnictwa w Sympozjum odbywa się wyłącznie za pomocą:

Elektronicznego Systemu Rejestracji i Recenzowania

Opłaty

Wysokość opłat dla uczestników Sympozjum:

Rodzaj opłaty do 7 lipca po 7 lipca
Uczestnicy Sympozjum 700 zł 800 zł
Obniżona opłata dla autorów i współautorów artykułów 600 zł 700 zł
Obniżona opłata dla doktorantów i studentów 450 zł 500 zł
Opłata za udział osoby towarzyszącej (tylko spotkania koleżeńskie) 300 zł 350 zł

Opłaty za uczestnictwo w Sympozjum są zwolnione z VAT.

Opłata konferencyjna obejmuje: materiały konferencyjne, udział w sesjach, posiłki oraz zaproszenia na dwa spotkania koleżeńskie.

W celu rejestracji udziału w Sympozjum należy skorzystać z elektronicznego systemu rejestracji oraz dokonać opłaty konferencyjnej.

Opłatę konferencyjną należy przelać na konto:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Katedra Telekomunikacji
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków

Bank Pekao S.A.

96 1240 4722 1111 0000 4858 2922

Uwaga!
W tytule przelewu należy podać:

np. "subkonto 720.230.4391, Jan Kowalski, Janina Kowalska"